Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

V následující části „Zásady ochrany osobních údajů“ uvádíme informace o zásadách, kterými se společnost Satcon Technology Corporation řídí při poskytování služby PV View Plus™, a také o typech shromažďovaných údajů, způsobu, jakým interně informace používáme, a poskytování těchto informací jiným osobám.

Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady přečetli.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které souvisí s konkrétní osobou, nebo podle nichž lze člověka identifikovat: jméno a příjmení, email, poštovní nebo jiná fyzická adresa a jiné kontaktní informace, tituly, data narození, pohlaví, povolání, obor působnosti, osobní zájmy a jiné osobní informace, které potřebujeme k poskytnutí požadovaného výrobku nebo služby.

Název domény a IP adresa

Názvy domén a IP adresy uživatelů služby PV View Plus sbíráme ke statistickým účelům. Měříme tak využití této služby ve snaze zlepšit její obsah či rychlost reakce, popřípadě ve snaze ji upravit podle potřeb konkrétních uživatelů. Tyto informace neposkytujeme jiným osobám.

Ze sbíraných údajů můžeme vytvářet souhrnné informace o využití služeb našimi uživateli, a tyto souhrny můžeme předávat našim obchodním partnerům, distributorům a servisům.

Protokolové soubory

Zachycování, záznam a ukládání údajů o transakcích na našich stránkách je evidováno a údaje ukládány do protokolu. Přístup k těmto údajům mají pouze osoby, které spravují naše sítě a veřejné webové stránky.

Emailová adresa

Pozor, emailová komunikace není vždy dokonale zabezpečena proti sledování nepovolanými osobami. Pokud vaše sdělení obsahuje citlivé informace, můžete nás kontaktovat poštou nebo telefonicky. Shromažďujeme emailové adresy dobrovolně poskytnuté našimi uživateli, adresy ze zpráv adresovaných naší společnosti nebo jejím zaměstnancům, a také adresy získané díky účasti uživatelů v různých průzkumech a při registraci u našich webových stránek. Emailové adresy používáme k marketingovým účelům a k informování zájemců o událostech, výrobcích, službách a jiných věcech, které by je mohly zajímat. Kromě toho pomocí těchto adres informujeme uživatele o nedávných změnách na našich webových stránkách a nových výrobcích nebo službách, a slouží také k zasílání informačního bulletinu a potvrzení registrací či rezervací na seminářích a konferencích. Emailové adresy také využíváme ke zpracování objednávek na výrobky, služby, brožury a další písemné materiály.

Jiné osobní informace

Poštovní adresu nebo telefonní číslo poskytnuté uživatelem můžeme použít k řadě účelů. Informace o nových výrobcích, službách a akcích můžeme uživatelům zasílat pravidelné poštou nebo sdělovat telefonicky, pokud nám poštovní adresu nebo telefonní číslo poskytnou. Telefonicky nebo poštou vás také můžeme informovat o objednávkách zadaných na webu, připomenout vám akce, na které jste se zaregistrovali, nebo poskytnout požadované informace.

Pokud si takové hovory nebo korespondenci nepřejete, můžete požádat o vyřazení z adresáře. Tuto i jinou žádost můžete učinit i písemně dopisem společnosti Satcon Technologies Corporation.

Osobní informace poskytované jiným osobám

Veškeré informace, které jste nám poskytli, budou použity pouze pro naše účely. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů není uvedeno jinak, vaše údaje nebudou poskytovány osobám mimo naši společnost.

V některých případech můžeme vaše jméno a doručovací adresu poskytnout jiným osobám, které pro vás zajišťují realizaci konkrétních výrobků nebo služeb (např. servis, doprava zásilek nebo zajištění informačních zásilek). V takových případech vaše jméno a doručovací adresa nebude těmito osobami uchovávána.

Společnost Satcon Technologies Corporation postupuje důsledně v souladu s platnými právními předpisy a právními závazky, a osobní údaje a jiné informace a data o uživatelích a jejich transakcích poskytne na vyžádání státních, bezpečnostních a justičních orgánů. V případě sporu nebo soudního procesu, dotazu bezpečnostních orgánů nebo zneužití našich internetových stránek mohou mít k vašim osobním údajům a jiným informacím přístup i pracovníci našeho právního oddělení.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti. Proto nehodláme shromažďovat osobní údaje od osob mladších 13 let.

Webové stránky jiných subjektů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na některý z těchto odkazů, budete přesměrováni na webové stránky provozované jiným subjektem, který může mít odlišné zásady ochrany osobních údajů. Satcon Technologies Corporation těmto subjektům vaše osobní informace neposkytuje a neodpovídá za jejich ochranu osobních údajů. Doporučujeme vám se seznámit s konkrétními zásadami daných subjektů.

Budoucí změny

Používáním služby PV View Plus dáváte svůj souhlas se shromažďováním a využíváním vašich informací, tak jak je uvedeno v těchto zásadách. Společnost může tyto zásady příležitostně měnit. Pokud se tak stane, uveřejníme tyto změny na této stránce tak, abyste byli vždy informováni o shromažďovaných informacích, jejich použití a poskytování. Upozornění na této stránce uveřejníme vždy třicet kalendářních dnů před provedením jakékoli podstatné změny v těchto zásadách. Bude v něm také uvedeno, jak můžete v případě potřeby odstranit své údaje z naší databáze.