Solární FV měniče

Výhody systému Solstice

Zlepšení výkonu díky přesnosti

Rozsáhlá pole mohou být tvořena desetitisíci panelů a tisíci stringů – na každý z nich působí široká škála proměnných, které mají přímý dopad na produkci energie. Tyto proměnné, znečištěním panelů počínaje a zemními zkraty konče, mohou v případě, že jim není věnována dostatečná pozornost, významně snížit energetický výkon. Díky komplexní škále příkazů a řídicích funkcí dokáže sofistikovaný inteligentní systém Solstice® monitorovat a řídit jednotlivé proměnné na úrovni stringů, což zajišťuje optimalizaci množství energie generované každým stringem. Takto detailní řízení umožňuje, aby rozsáhlé solární systémy pracovaly s maximální možnou účinností.

Zajištění flexibility pole

Díky tomu, že řízení produkce energie probíhá na úrovni stringů, umožňuje systém Solstice používat v tomtéž poli více různých technologií, značek a verzí solárních panelů, čímž je dosaženo zcela nové úrovně flexibility, co se týče složení polí. Nejenže tento průlom otevírá cestu k použití lepších možností poměru ceny k výkonu již ve fázi návrhu, ale zároveň také umožňuje, aby pole využívalo výhod nejnovějších technologií v oblasti solárních panelů po celou dobu své životnosti, takže lze zařízení kdykoli modernizovat a opravy jsou rentabilnější.

Stanovení nových srovnávacích standardů pro celkové náklady vlastníka a návratnost investic

Při použití systému Solstice lze dosahovat úspor v každé etapě existence pole. Možnost kombinovat a vzájemně přizpůsobovat různé technologie panelů v tomtéž poli snižuje náklady na pořízení komponentů a umožňuje snadnou modernizaci polí vždy, když se na trhu objeví nové technologie. Díky regulaci výkonu, monitorování činnosti systému a kontrolování proměnných na úrovni stringů umožňuje systém Solstice zajistit bezproblémový chod i těch největších fotovoltaických elektráren a dosáhnout maximálního výkonu. Výsledkem jsou nižší průměrné výrobní náklady energie a vyšší návratnost investic během celé doby životnosti pole.