Solární FV měniče

O fotovoltaických měničích Satcon

Satcon Solstice

Návrh distribuovaného energetického řídicího systému Solstice® od společnosti Satcon probíhá postupně od základů směrem k vyšším úrovním, aby byla zajištěna možnost samostatné regulace každé komponenty pole – od jednotlivých stringů přes měniče až po celkovou energii dodávanou do sítě. Díky sofistikovanému řídicímu centru je systém Solstice schopen reagovat na měnící se podmínky pozoruhodně rychle – poskytuje tak mimořádnou úroveň výkonnosti, která se přímo promítá do rentability rozsáhlých solárních systémů.

Solstice umožňuje instalovat do téhož pole zároveň různé technologie, značky a verze solárních panelů, čímž vytváří zcela novou úroveň flexibility, co se týče složení polí. Od návrhu systému až po opravy a modernizaci Solstice umožňuje volit různé kombinace panelů, které poskytují takový poměr ceny k výkonu, který je nezbytný k zajištění budoucí ziskovosti FV elektrárny po mnoho let.

Satcon Equinox

Fotovoltaický měnič Satcon® Equinox™ 500 kW, náš měnič s designem příští generace, má výrazný vliv na dynamiku rentability velkokapacitních solárních systémů. Měniče Equinox 500 kW jsou vybaveny bezkonkurenčním inteligentním systémem, ultramoderní technologií Edge™ ke sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) a profesionálně zpracovanou infrastrukturou. Dokáží proto zajistit maximální dobu provozu a generování proudu, a to i za těch nejméně příznivých podmínek prostředí. Equinox nabízí nejlepší účinnost v oboru (98,5 %) a tři balíčky pro extrémní klimatické podmínky, které vám zajistí maximální výkon a dobu provozu systému, a také ten nejširší rozsah provozních podmínek, jaký velké solární elektrárny umožňují.

* předběžné

PowerGate Plus

Největší sluneční elektrárny světa se opírají o FV měniče Satcon PowerGate® Plus a jejich schopnost efektivně zajišťovat stabilní dodávky proudu, dokonce i v nejtvrdších klimatických podmínkách. Nabízíme jedenáct výkonových hladin od 30 kW do 1 MW (certifikováno UL a dle CE) a máme tak nejrozsáhlejší nabídku solárních FV měničů v oboru. Řešení PowerGate Plus zvyšují účinnost zkombinováním sofistikovaného inteligentního systému s důkladným sledováním výkonu, čímž získáváte možnosti řízení a kontroly FV systému na té nejvyšší úrovni, jaká je v tomto oboru k dispozici.

Satcon Prism

Satcon Prism™ je plně integrované, MW a vysokonapěťové řešení optimalizované pro rozsáhlé FV elektrárny. Systém Prism, který představuje nadstavbu standardní sestavy solárních FV měničů PowerGate Plus 500 kW od společnosti Satcon, je jednomegawattová platforma určená pro velké elektrárny, která se dodává spolu se zabudovanými zvyšovacími transformátory, vypínači a elektronikou pro konverzi energie.

Další informace

Technické protokoly systému PowerGate Plus

Technické protokoly systému PowerGate Plus