Solární FV měniče

Satcon PV View Plus

Monitorování a kontrola fungování systému umožňuje zvýšit návratnost investic.

Doba provozuschopnosti, výkon i celková ziskovost se dramaticky snižují, pokud problémy týkající se fungování systému ponecháte bez povšimnutí. Abyste mohli maximalizovat účinnost, potřebujete mít všestranný přehled o fungování pole – tyto klíčové informace vám pomohou odhalit případné problémy, zlepšit výkon a zvýšit dobu provozuschopnosti systému.

Systém Satcon PV View Plus obohacuje řešení PowerGate® Plus o inteligentní vrstvu. Ta poskytuje kompletní přehled o všech proměnných, které ovlivňují konverzi energie, a umožňuje vám je ovládat. Sběr údajů v reálném čase a monitorování fungování pole usnadňují rychlé posouzení jeho výkonu, zhodnocení podmínek v místě instalace, vymezení případných problémů a identifikaci potřebných nápravných opatření – aniž by došlo k omezení funkčnosti systému.

Ke správě celého systému slouží jediný ovládací panel.

Za použití snímání údajů v reálném čase systém PV View Plus monitoruje, analyzuje a poskytuje nejdůležitější informace o fungování zařízení prostřednictvím centrálního ovládacího panelu. Na základě agregace údajů vytváří systém PV View Plus srovnávací standardy pro normální fungování, předvídá anomálie a poskytuje informace o stavu zařízení, čímž vám umožňuje snadno udržovat vaši fotovoltaickou elektrárnu v provozu s maximálním výkonem.

FV View Plus - snímek obrazovky

Se systémem FV View Plus získáte klíčové informace potřebné k provozu elektrárny na maximální účinnost.

Kompatibilita s výrobky jiných výrobců

Fotovoltaické měniče PowerGate Plus jsou také slučitelné se špičkovými monitorovacími systémy jiných výrobců.

Kompatibilita s výrobky jiných výrobců

Další informace

Technické protokoly systému PowerGate Plus

Technické protokoly systému PowerGate Plus