Solární FV měniče

Satcon Solstice

První kompletní řešení pro využívání obnovitelných zdrojů energie a řízení výroby elektřiny z těchto zdrojů určené pro velké solární elektrárny.

Solární energie připravená pro elektrárenské společnosti

  • Zvyšuje celkovou produkci energie
    o 5 až 12 %
  • Snižuje celkové náklady systému
    o 20 až 25 %
  • Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a snižuje náklady na instalaci
  • Umožňuje optimalizaci výkonu na úrovni stringů a centralizaci celkového systému řízení
  • Poskytuje pokročilé možnosti připojení k síti a řízení výrobního zařízení
  • Zvyšuje dobu provozuschopnosti systému, jeho bezpečnost a spolehlivost

Distribuovaný energetický řídicí systém Solstice® od společnosti Satcon představuje optimalizovaný komplexní systém výroby elektrické energie v solárních fotovoltaických elektrárnách umožňující řídit celý proces od úrovně jednotlivých panelů až po celou síť, který se zaměřuje na zlepšení celkové výkonnosti systému, snížení celkových nákladů systému a zvýšení regulovatelnosti, bezpečnosti a doby provozuschopnosti systému. Návrh systému Solstice probíhá postupně od základů směrem k vyšším úrovním, aby byla zajištěna možnost samostatné regulace každé komponenty pole – od jednotlivých stringů přes měniče až po celkovou energii dodávanou do sítě.

Díky sofistikovanému řídicímu centru je systém Solstice schopen reagovat na měnící se podmínky pozoruhodně rychle – představuje tak první kompletní řešení pro využívání obnovitelných zdrojů energie a řízení výroby elektřiny z těchto zdrojů určené pro velké solární elektrárny.Technický protokol

Technický protokol

Technické parametry se mohou měnit bez dalšího upozornění.

Optimalizované generování energie

Systém Solstice rozčleňuje velké pole do menších „stringů“ tvořených jednotlivými moduly, které jsou navzájem perfektně přizpůsobené, a zajišťuje maximální využívání energie na straně stejnosměrného proudu, čímž optimalizuje výkonnost celého pole. Díky zavedení podrobně strukturované výroby energie, včetně sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) na úrovni jednotlivých stringů, poskytuje Solstice vyšší energetickou výtěžnost a zajišťuje lokalizaci a minimalizaci nepříznivých vlivů, jako je zastínění, znečištění a stárnutí panelů, a zároveň také identifikaci a oznamování těchto vlivů.

Pokročilé možnosti řízení elektrárny

Na straně stejnosměrného proudu lze přístroje na úrovni jednotlivých stringů používat k řízení celého pole a k ovlivňování trendů jeho výkonnosti, zviditelnění špatně fungujících prvků pole a také k upozornění na zemní proudy. To umožňuje centralizované řízení a údržbu pole zlepšuje jeho každodenní výkonnost a bezpečnost.

Další informace

Technické protokoly systému PowerGate Plus

Technické protokoly systému PowerGate Plus