Servis a podpora

Nabídky preventivní údržby

Roční servisní plán

Údržba
 • Realizace údržbářských prací, které se provádějí jednou za půl roku
 • Kontrola utažení a tepelného odbarvení matic, šroubů, vrutů a konektorů
 • Kalibrace všech elektronických subsystémů podle parametrů systému; vedení evidence o kalibracích
 • Instalace a realizace jakýchkoli konstrukčních nebo do terénu doporučených modifikací, včetně upgradů softwaru
 • Měření a záznam vstupního napětí a proudu mezi fázemi
Zprávy o údržbě
 • Revize a zhodnocení výkonnosti zařízení a zodpovězení případných otázek
 • Vydání písemné zprávy o inspekci

Půlroční servisní plán

Kontroly teploty
 • Jističe
 • Zapojení
 • Související kontroly
 • Záznam provozních teplot
Vizuální kontrola
 • Veškeré vybavení včetně dílčích celků
 • Kabelové svazky
 • Související kontroly
 • Kontakty a hlavní součásti
Kontrola měničového Modulu
 • Kontrola zabarvení tranzistorů IGBT a měničů
 • Kontrola možného poškození kondenzátorů
 • Záznam napětí a proudu zobrazených na předním panelu
 • Měření a záznam všech nízkonapěťových napájecích úrovní
 • Kontrola vzhledu a čistoty skříně, ventilačního systému a izolovaných povrchů
 • Kontrola možné koroze na všech svorkách a kabelech
 • Kontrola možného zkroucení terminálů, svore a šroubů
 • Kontrola pojistek v měniči a slučovači (známky zahřátí)
Kontrola stavu
 • Kontrola stavu ochran proti přepěťovým špičkám (na střídavém i stejnosměrném napětí)
 • Kontrola funkce veškerých bezpečnostních mechanismů, včetně obvodu nouzového vypínače, spínačů a slučovače
 • Náprava zjištěných závad
 • Kontrola, čištění nebo výměna prvků vzduchového filtru
Zprávy o údržbě
 • Vyplnění karty o údržbě
 • Vydání písemné zprávy o inspekci